Skybrud er blevet mere udbredt i Danmark indenfor de senere år. Hver gang forårsager storm og store mængder regn skader på både bygninger og natur. Derfor er det en god idé at skybrudssikre områder, der er mere udsat for hård vind, storm eller oversvømmelse.

Rådgivning i skybrudssikring
Vi rådgiver i skybrudssikring af bygninger og inventar. Skybrud, der er så kraftige, at der opstår oversvømmelse ved opstuvning fra afløbssystemet eller det omliggende terræn.

Vi kan simulere forskellige oversvømmelsesscenarier ud fra hyppigheden og intensiteten af regnhændelserne. Det medvirker til, at effekten af de enkelte løsningsforslag til sikring mod skybrud tydeligt ses og dermed kan bruges til forebyggelse af skader.

Vurdering af oversvømmelsesrisiko
Nogle områder er særligt i risiko for oversvømmelse ved regn og skybrud. De områder vurderer vi ved hjælp af en oversvømmelsesanalyse for at beregne risikoen.

Generelt vil en vurdering af oversvømmelsesrisiko bestå af to faktorer:

  • Sandsynligheden for oversvømmelse
  • De potentielle konsekvenser af oversvømmelsen for mennesket og dets værdier (hus, have, vej osv.)

Oversvømmelsesanalyse for almene boliger på Åmosevej i Hillerød (DEM simulering med SCALGO-Live):

 

Skybrudssikring bidrager til følgende delmål for Verdensmål nr., 15 og 11: