Rensning af vejvand
Der er mulighed for at rense regnvandet biologisk fra befæstede arealer, så det er muligt at håndtere vandet på egen grund.

Regnvand fra mindre veje og parkeringsarealer kan nedsives gennem filterjord. Filterjord er en veldefineret jordblanding, som både sikrer effektiv infiltration og rensning.
Filterjord skal efter en årrække testes for mængden af forurening, og hvis mængderne er over de tilladte grænser, skal filterjorden udskiftes.

Filterjorden på store parkeringsarealer og større veje skulle udskiftes oftere på grund af olie og benzin fra bilerne. Der anbefales derfor andre rensemuligheder, såsom vådbassiner eller lameludskillere før nedsivning.

Innovativ regnvandshåndtering
Innovativ og forsvarlig regnvandshåndtering fra veje og parkeringspladser er et bæredygtighedselement og bidrager til beskyttelse af grundvandet og vores drikkevand.

Veldimensionerede bassiner og grøfter kan være renseeffektive hele året for partikulær forurening, hvilket løbene kan måles og dokumenteres med et dræn og prøveudtagningsbrønd, på samme måde som effektiviteten kan måles og dokumenteres på traditionelle benzin- og olieudskillere.

 

Rensning af regnvand bidrager til følgende delmål for Verdensmål nr. 14, 11 og 12: