Regnvandshåndtering og LAR

Klima- og vejrforhold bliver mere og mere ekstreme. Derfor må vi sikre landskab og bygninger mod klimapåvirkninger såsom voldsom regn, vind og blæst for at undgå omkostningsfulde skader.

Der findes flere begreber og metoder at håndtere regnvand på. Lokal Afledning af Regnvand (LAR) forstås som et tiltag, der begrænser og forsinker regnvandsstrømmen fra et område.
Med Lokal Afledning af Regnvand (LAR) kan vi sikre marker, veje og andre lavtliggende områder mod voldsom vandstigning.

En LAR-løsning leder regnvandet væk fra det udsatte område. Formålet er at skabe en forsinkelse af, hvor vandet bevæger sig hen. Det kan eksempelvis være ved hjælp af et stort forsinkelsesbassin.

 

Lokal Afledning af Regnvand (LAR)

Klimaforandringer har gennem de seneste år været årsag til voldsomme regnskyl i Danmark med store skader på bygninger og veje.

For at minimere risikoen for skader er det blevet mere udbredt at bruge forskellige LAR-løsninger med fokus på håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt.

Vi har erfaring med at etablere både forsinkelses- og nedsivningsanlæg. Her forsøger vi at finde mulighederne i grundarealet og det nærliggende vandmiljø, så klimaet tilpasses og projektets ressourcer udnyttes mest muligt.

Her et eksempel på en LAR-løsning vi har lavet til et projekt. Se referencen her

Regnvandshåndtering som arkitektonisk værdi

Til håndtering af regnvand ved boligområder kan underjordiske ledninger og bassiner med stor fordel integreres i udformningen udearealet. Det bidrager desuden også til, at miljøbelastende produkter af f.eks. plast undgås, hvilket giver løsningen en stor merværdi.

 

Når overfladevandet efter et regnskyl håndteres på terræn, bidrager det til fordampning og nedsivning, der kan skabe arkitektonisk værdi for beboerne i udearealet.


Se referencenFolden Trekroner – opførelse af 60 almene boliger for KAB i energiklasse 2020′ her

 

Regnvandshåndtering bidrager til følgende delmål for Verdensmål nr., 13, 6 og 12: