Genanvendelse af regnvand
Regnvand skal ses som en bæredygtig ressource, som kan aflaste vores forbrug af grundvand.

Regnvandet kan eksempelvis genanvendes til toiletskyl, tøjvask, bilvask, havevanding eller andre kreative tiltag, hvor vi ikke behøver at bruge rent drikkevand til formålet.

Der skal snart resultater på vandområdet, hvis vi fortsat skal have godt og rent drikkevand i Danmark.

I boligforeninger kan der være store besparelser på etablering af et regnvandsanlæg til genanvendelse af regnvand til tøjvask, og etableringsomkostningerne kan tilbagebetale sig på få år ved vandbesparelser.

Det bliver kun muligt at udnytte regnvandet, hvis spildevand og regnvand bliver separeret. Spildevand skal renses på et rensningsanlæg og regnvand skal på en forsvarlig måde ledes til grundvandet og videre til åer og søer.

 

Genanvendelse af regnvand bidrager til følgende delmål for Verdensmål nr. 12, 14, 6 og 11: