Klimatilpasning

Klimaforandringer skaber lige nu store natur- og samfundsmæssige udfordringer rundt om i verden.
For meget, for lidt vand og forurenet vand kan være altødelæggende for at vores natur og dyreliv kan trives.

Derfor må vi sikre landskab og bygninger mod klimapåvirkninger såsom voldsom regn, vind og blæst for at undgå omkostningsfulde skader.

Når man klimatilpasser, indebærer det blandt andet at håndtere regnvandet, så kloaker ikke bliver overfyldte, når der kommer meget regn over en kort periode.

Derudover handler det om at separere regnvand fra spildevand så meget som muligt. Når regnvandet nedsiver til grundvandet, bliver det ført til hvert sit rensningsanlæg fremfor at blive håndteret på samme måde.


“Vandkunsten”, skitse til et kunstprojekt, lavet i samarbejde med tegnestuen Vandkunsten.

Kommuneplanen stiller krav til der afsættes økonomi til kunst når der bygges i det nye byområde i Trekroner. Dette har DEM inspireret beslutningstagerne til, at vi kunne kombineres det med behov for klimatilpasning ved, at landskabsarkitekten kunne udforme og dekorere en regnvandskanal med små bassiner og springvand som et kunstprojekt.

Se referencen ‘Folden Trekroner – opførelse af 60 almene boliger for KAB i energiklasse 2020’ her

 

Håndtering af regnvand

Regnvand kommer til at præge fremtidens byer. Derfor skal regnvandet separeres helt fra spildevandsforsyningen og håndteres på overfladen. Det kan eksempelvis være håndtering af regnvand eller regnvandsforsinkelse på store matrikler eller områder med fordybninger.

Der skal indtænkes oversvømmelsesbassiner med rekreative formål, der bidrager til udsmykning og giver beboerne værdi på udearealer i boligområderne.

 

Klimatilpasning bidrager til følgende af de 17 Verdensmål:

Se vores brochure om klimatilpasning og regnvandshåndtering her: