SDG Screening og vurdering

For at identificere hvilke Verdensmål, der er relevante for en virksomhed at arbejde med, skal der laves en screening.

Formålet med screeningen af Verdensmålene er at identificere de mål og delmål, der afspejler de bæredygtige tiltag, som virksomhedens produkter og tjenester bidrager til.

En SDG-screening er en proces med følgende 3 trin:

  1. Identificering af al relevant dokumentation, som virksomheden har med relation til:
    • Bæredygtighed og relaterede politikker herfor
    • Måleværktøjer der relaterer sig til produkter og tjenesteydelser
    • Koder, certificeringer og standarder, som kunden bruger til at kommunikere deres arbejde med
  2. Når målene er identificeret, bliver dokumentation vurderet med henblik på at kategorisere og prioritere de mest relevante dokumenter for at opnå størst bæredygtig effekt.
  3. På baggrund af kategorisering og prioritering bliver de vigtigste mål og delmål udvalgt i den endelige rapport. Rapporten beskriver virksomhedens materiale (inklusive produkter og tjenester) og hvordan de er direkte knyttet til FN’s Verdensmål.

Ved at koble mål og delmål til virksomheden er det også muligt at vurdere en lang række potentielle miljømæssige, sociale og økonomiske spørgsmål der allerede eksisterer, eller potentielt kan, påvirke virksomheden.

Har du spørgsmål til SDG Screening eller til processen, er du velkommen til at kontakte Mads Hammershøj på mah@dem.dk for mere information.