Indikatorer for FN’s Verdensmål

I arbejdet med FN’s Verdensmål er det helt essentielt at måle på indsatserne for at sikre, at målene opfyldes.

Hver af de 17 Verdensmål har en række delmål, der skal opfyldes for at nå det overordnede mål.
Indikatorerne for FN’s Verdensmål bruges til at måle på udviklingen – mål for mål. Indikatorerne kan sammenlignes med KPI’er, der giver et overblik og kan bruges til at formidle, hvor målene er implementeret, hvordan og hvor langt man er kommet med implementeringen.

Principper for måling af de bæredygtige udviklingsmål

Når vi i DEM måler vores indsats og fremskridt i forhold til mål 7, 11, 13 og 17 bliver vi guidet af 10 principper. Principperne er fra Global Monitorering, som er inkluderet i en overordnet ramme for indikatorer og monitorering af de bæredygtige udviklingsmål.

Indikatorerne er kvantificerbare og kan bruges strategisk ved hjælp af konkrete data og tal fra virksomhedens drift.

Indikatorerne skal helst:

  • Være få og globalt harmoniserede
  • Være entydige og med simple politiske implikationer
  • Tillade højfrekvens monitorering
  • Være konsensusbaseret, afstemt med internationale standarder og systembaseret information
  • Være udviklet ud fra velfunderede datakilder
  • Være opbrydelige
  • Være universelle
  • Være hovedsageligt resultatorienterede
  • Være videnskabeligt baserede og fremadskuende
  • Kunne bruges i større sammenhænge