SDG Bidragsrapporter

En bidragsrapport skal bruges til at fremhæve ens bidrag til FN’s Verdensmål.

Formålet med at udarbejde en bidragsrapport er især at bruge den som kommunikationsværktøj til ekstern markedsføring. Rapporten skal skabe visuel gengivelse og genkendelse med brugen af de velkendte SDG-ikoner. Rapporten er desuden en samlet beskrivelse af den bæredygtige påvirkning, der bidrages med på tværs af organisationen eller i projekter.

En bidragsrapport indeholder ofte relevante statistiker og oplysninger, der fremhæver effekten af det bæredygtige impact. Det kan eksempelvis være statistikker over, hvor meget en virksomhed, et projekt, medarbejdere, medlemmer, produkter eller tjenester bidrager til de udvalgte Verdensmål.

Effektmåling og rapportering

En bidragsrapport skal vise og fremhæve den effekt arbejdet med bæredygtighed og Verdensmålene har haft.
Rapportering og monitorering er en vigtig del af den løbende effektmåling, som rapporten visualiserer. Efter måling af, hvilke SDG’er der bidrages til, skal resultaterne kommunikeres og vises. Det er her rapporten visuelt skal fremstille brugen af SDG’erne.

En bidragsrapport fremhæver specifikke cases og beskriver omfanget af de vigtigste resultater. Der kan med fordel tilføjes faktabokse og kvantificerbare indikatorer, der forklarer det enkelte projekt. Nøgleindikatorerne bliver præsenteret med tilsvarende infografikker, der gør det behageligt og forståeligt for læseren at orientere sig i.