SDG Bæredygtighedsledelse

Formålet med bæredygtighedsledelse og -strategi er at give virksomheds- og projektledere de rette midler til at styre i en mere bæredygtig retning.

Derudover kan en bæredygtighedsstrategi hjælpe med at identificere nye forretningsmuligheder, foregribe ny lovgivning og standarder, samt at tilfredsstille og tilgodese deres medarbejdere og kunder.

Implementering af bæredygtighedsstrategi

Den afgørende betydning for bæredygtighed er i skarpt fokus. 92% af erhvervslivet i dag er bevidste om og er opmærksomme på opfyldelsen af FN’s Verdensmål (SDG’erne).

Forskning viser, at virksomheder med fokus på bæredygtighed overgår virksomheder, der ikke gør, når de betragter afkastet. Opfyldelsen af Verdensmålene forventes desuden at skabe nye og omfangsrige markedsmuligheder, der er værdifulde for den private sektor i 2030, hvor målene skal være opfyldt.

Bæredygtighedsledelse giver:

  1. øget opmærksomhed og adfærd i organisationen omkring bæredygtighed,
  2. specificerede SDG’er og targets, der er mest relevante for kerneaktiviteterne i organisationen,
  3. SMART-indikatorer, der let og ofte kan rapporteres på,
  4. implementering af et system til måling af fremskridt, og
  5. kommunikationsmateriale, der kan bruges til at nå ud til en bred vifte af interessenter.

Fastsættelsen af denne proces sikrer et løbende fokus på bæredygtighed.

Strategisk forretningsudvikling

Bæredygtighedsledelse muliggør et velfungerende miljø internt, hvor den pågældende virksomhed kan blive endnu mere bæredygtig med henblik på ”people, profit, planet”.

Ledelsesrådgivning indenfor bæredygtighed er tilpasset den enkelte virksomhed eller projekt.
Det er strategisk forretningsudvikling, der eksempelvis kan bruges til at identificere og implementere Verdensmålene i byggeriet og indenfor byggebranchen.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan arbejde med Verdensmålene i din virksomhed, så kontakt Mads Hammershøj på mail mah@dem.dk eller telefon +45 2054 9706.