SDG Målesystem

Et målesystem indsamler nemt og ofte nøgleindikatorer, der skal bruges til din rapportering.
Formålet med et SDG-målesystem er at kunne indsamle data fra ét centralt sted og derefter udarbejde rapporter, der kan bruges til kommunikationsmateriale og til anden ekstern brug.

Brugervenligt og fleksibelt rapporteringssystem

Vi tilbyder et brugervenligt online målesystem, der kan blive implementeret som et enkeltstående system eller blive integreret til et eksisterende program eller målesystem.
Systemet tilbydes både på dansk og engelsk, og kan fremstille rapporter for enkeltprojekter såvel som på tværprojekter.

Når den første rapport er udarbejdet, vil systemet oprettet et Word-dokument. Dokumentet indeholder grafikker og statistikker, der kan overføres til PowerPoint eller anden præsentations -eller kommunikationsmateriale.

Vi vil efterfølgende facilitere den første brugeroplevelse, når systemet er oppe at køre. Det gør vi for at sikre, at indikatorerne indtastes korrekt, og rapporterne indeholder de ønskede oplysninger.