FNs Verdensmål – SDG

FN’s Verdensmål (SDG – Sustainable Development Goals) har sat nye rammer for bæredygtighed.
Verdensmålene sætter både den miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed på dagsordenen og er den store driver, der skaber nye ansvars- og forretningsområder i virksomheder.

Med bæredygtighed som vores kernekompetence og erfaringer indenfor monitorering og evaluering, hjælper vi private og offentlige virksomheder med at linke, måle og kommunikere deres indsatser og bidrag til FN’s Verdensmål.

Vi har udviklet en SDG-model, der kan sammenkoble FN’s Verdensmål med virksomheders kerneydelser og strategier.

SDG-modellen kan:

  • Gøre virksomhedens bidrag til bæredygtighedsmålene synlig og håndgribelig for medarbejdere og interessenter
  • Vise hvad I bidrager med og hvor I er med til at gøre en forskel
  • Identificere nuværende og fremtidige forretningsmuligheder
  • Opretholde synligheden af virksomhedens indsats for bæredygtig udvikling
  • Genere effektivitetsmålinger som kan understøtte virksomhedens officielle tal og statistikker

Vi ser på, hvilke forretningsmuligheder Verdensmålene skaber for virksomheden.

Vi arbejder med Verdensmålene i det almene segment og rådgiver alle typer virksomheder indenfor private og offentlige sektorer.
Derudover ser vi på, hvilke konkurrencemæssige risici, der er forbundet med ikke at agere i forhold til Verdensmålene.
Begge dele er helt essentielle i et marked, hvor der stilles større og større krav til virksomheders bidrag til den globale bæredygtighedsagenda.