Grønne screeninger

Grønne screeninger er et rigtig godt udgangspunkt for renovering og bæredygtighed i den almene boligsektor. En screening identificere eksisterende energisparetiltag, med afsæt i bygningens reelle energiforbrug, og giver et dataunderstøttet grundlag for renoveringspotentialet.

Almenboligloven er ændret – vejledning til grønne screeninger

Landsbyggefonden stiller nu krav om, at der gennemføres en grøn screening af alle renoveringsstøttesager, som er optaget på den såkaldte venteliste. Læs her hvad de skriver om grønne screeninger.

Boligorganisationen skal aflevere den grønne energiscreening sammen med en redegørelse for yderligere tiltag samt et estimat for den samlede skønnede energibesparelse forbundet med tiltagene.

De yderligere grønne tiltag, skal kunne indpasses og supplere renoveringerne.

Læs mere om den grønne boligaftale 2020 her

Grøn screening med DEM som partner

Vi har stor erfaring med grønne screeninger og -renoveringer til den almene sektor. En screening vil afdække potentialet for energibesparelser og bæredygtige tiltag.

Forslagene til yderligere grønne tiltag skal indarbejdet i projektet indenfor de retningslinjer, som Landsbyggefonden fastsætter. Se Landsbyggefondens endelige vejledning i forbindelse med aktivering af grøn screening.

Vores udgangspunkt er altid med bæredygtighed og helheden in mente. En energirenovering handler ikke kun om at sænke energiforbruget – det handler også om at skabe optimale rammer for det liv, der skal leve i og omkring ejendommen. Derfor har vi også øje for den sociale og økonomiske bæredygtighed.

Idékatalog, grønne screeninger

Vi har tidligere gennemført grønne energiscreeninger i den almene boligsektor. Blandt andet har vi tidligere identificeret rentable energiprojekter for seks boligorganisationer for 11,7 GWh pr. år.

Til inspiration har vi udarbejdet et idékatalog, hvor formålet er at gentænke processerne for bygge- og renoveringsprojekter med udgangspunkt i verdensmålene, indenfor miljø, social og økonomisk bæredygtighed.

Se idékataloget her: