Funktions- & Performancetest

Ifølge Bygningsreglementet 2018 skal omfattende renoveringer af tekniske installationer funktionstestes.
Formålet med testen er at sikre, at de gennemførte renoveringer udføres i henhold til krav, der er specificeret i udbuddet og at installationerne idriftsættes korrekt efter udførslen.

Som et supplement til funktionstesten har Bygningsstyrelsen udviklet en performancetestmodel. Testmodellen har samme formål som funktionstesten men indeholder også andre juridiske og tekniske muligheder for bygherren.
 

Bygningsstyrelsens performancetest

Vi har i løbet af 2015-2017 afprøvet Bygningsstyrelsens performancetestmodel på renoveringssager. Det er en opgave vi udfører som rådgivende totalentreprenør. Her er testen blevet videreudviklet under praktiske forhold for at sikre en optimal proces og give større nytte for den danske byggebranche.

Vi tilpasser omfanget af testen ud fra byggeriets kompleksitet og vi dækker både de regulerende krav for funktionstest samt de udvidede performancetests.

Vi udfører også funktions- og performancetests i forbindelse med energirenoveringer. Det giver mening at udføre testen, inden der renoveres, så resultaterne kan sammenlignes med resultaterne efter energirenoveringen.