Retail & indretning

Vi arbejder også med energirenoveringer indenfor retail og indretning. Ved ombygning af butikker og forretninger, tager vi hensyn til energieffektivitet, indeklimaforhold og har øje for butikkens brand og identitet. De faktorer skal gå op i en højere enhed, når projektet planlægges.

Bæredygtig retail og indretning

Vi har flere års erfaringer med at tilpasse de bagvedliggende installationer til indretning eller ombygning af butikker.

Vi bruger vores viden og erfaringer indenfor bæredygtigt byggeri, så projektet er planlagt i alle faser og tilpasset butikkens daglige drift og potentielle udvikling. Herunder er det også afgørende at tænke forretningens affaldsmænge og -håndtering ind i optimeringen, så den er tilpasset og realistisk.

Vores erfaringer med renovering indenfor retail og indretning giver en proces med færre udfordringer og en realistisk tidsplan, der er udarbejdet i samspil med projektets interessenter.

Cirkulær økonomi

Når vi bygger og renoverer bæredygtigt, er det også vigtigt at bruge bæredygtige og genanvendelige byggematerialer. Det sikrer, at bygningens dele kan bruges igen til andre byggeprojekter. At genanvende byggematerialer skaber en cirkulær proces, hvor materialerne får nyt liv og på den måde bliver fremtidssikret.

Derved er der både en økonomisk og en produktionsmæssig besparelse på nye byggelementer og -materialer. Cirkulær økonomi går både ind under økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Du kan læse mere om cirkulær økonomi her.