Energioptimering

Vi er et Energy Service Company (ESCO), fordi vi arbejder med ESCO- og EPC-projekter i forbindelse med energioptimering.
I ESCO-projekter investeres der i implementeringer af en ny teknologi, der giver energibesparelser.

Vi tænker langsigtet i de ESCO-projekter, vi er en del af. Det gør, at ESCO-projekterne ofte fører til en partnering-aftale, hvor vi kombinerer energirenoveringen med andre bygningsforbedrende aktiviteter.
 

Energieffektiviseringsprojekter med IFU og DEEP

I 2015 udvidede vi vores forretningskoncept til Sydøstasien. Vi har i samarbejde med den danske Klimainvesteringsfonden, kaldet IFU, dannet selskabet DEEP (Danish Energy Efficiency Partners).
Formålet med DEEP er at udvikle og finansiere energieffektiviseringsprojekter. Projekterne fokuserer typisk på hospitaler og skoler. Ved hvert projekt indgår vi så vidt muligt i lokale partnerskaber fra det givne land og område.
 

Mulighed for overvågning af energiforbrug

Vores erfaringer med målbare resultater fra udlandet bruger vi herhjemme i Danmark. Vi kan derfor tilbyde skræddersyede ydelser indenfor energirenovering, brugeradfærdskampagner og overvågning af energiforbrug til danske kommuner og private virksomheder.

Vi tilpasser ydelsen efter bygherrens kapacitet og ressourcer. Derudover arbejder vi med en klar proces- og organisationsstruktur, hvor vi forventningsafstemmer med bygherren inden og undervejs i processen. Vi inddrager relevant personale og brugerne, da de er afgørende i at energioptimeringerne giver de tilpassede og vedvarende resultater, der forventes.