Energirenovering

En energirenovering indebærer en transformering af en bygning med det formål at gøre dem mere energivenlige.

Ved at restaurere, optimere og transformere en bygning får den et nyt formål og vi minimerer brugen af ressourcer.
Energirenoveringer knytter sig derfor til tankegangen om cirkulær økonomi, så vi blandt andet kan genbruge bygningens materialer.

Vi beskæftiger os med energirenoveringer i form af renovering indenfor indeklima, bæredygtighed, Internet of Things (IoT) og databaseret energirenovering. Derudover arbejder vi også med performancetests indenfor energirenovering, for at analysere og bearbejde data.

Dataunderstøttet energiscreening

Generelt fylder data mere og mere – også indenfor energirenovering.
Med dataunderstøttet energiscreeninger som beslutningsgrundlag kan vi specificere indsatsen, få mest muligt ud af projektet og højne energieffektiviteten mest muligt.

Én af vores spidskompetencer er ”grønne” renoveringer. Derfor renoverer og transformerer vi altid bygninger med bæredygtighed in mente.
Men energirenoveringer handler ikke kun om at sænke energiforbruget – det handler om at skabe optimale rammer for det liv, der skal leve i og omkring ejendommen. Derfor har vi også øje for den sociale og økonomiske bæredygtighed.

Energirenovering med FN’s Verdensmål

Vores energirenoveringsprojekter bidrager til arbejdet med FN’s Verdensmål nr. 7: Bæredygtig Energi og Verdensmål nr. 17: Partnerskaber for Handling.
Vi vil få det bedste og mest fremtidssikrede resultat ud af de projekter vi udfører og indgår i. Vi arbejder tæt sammen med arkitekter og entreprenører på vores projekter, så tankegangen bag integreret energidesign følges.

Vi arbejder med den nyeste viden og erfaringer indenfor BIM og IKT i forbindelse med energirenoveringer. Derfor kan vi tilpasse vores rådgivningsydelser til det enkelte projekt og rådgive vores kunder i et større perspektiv. Det resulterer i en forbedret vedligeholdelse som i sidste ende øger ejendommens værdi.

Performancetestede energirenoveringer

Vi har erfaringer med performancetestede energiprojekter. Herunder projekter der er udført efter ESCO-modellen, projekter om tilskud til energibesparelser, ombygning og indretning af butikker samt helhedsrenoveringer af både skoler og kontorer i hele landet.