Energirenovering

Vi er involveret i forskellige typer af renoveringsprojekter. Fælles for projekterne er, at vi bidrager til, at bygningen bliver mere bæredygtig og energieffektiv. Så udover energirenovering, arbejder vi i projekterne også med en bred palette af andre ydelser, f.eks. cirkulær økonomi, indeklima, klimatilpasning, fleksibilitet, digitalisering og energiledelse.

Vi løsninger blandt andet opgaver inden for:Screeningsrapport, Energirenovering

  • Grøn screening: Vi hjælper bygherrer med at gennemføre grønne screeninger. Vi har et særligt fokus på den almene boligsektor, hvor der nu, med de nye regler fra Landsbyggefonden, skal foreligge en grøn energiscreening inden en renovering kan sættes i gang. Screeningen vil bl.a. afdækkes potentialet for energibesparelser og bæredygtige tiltag.

Se her den grønne boligaftale 2020 – Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket indsats i 2020.

  • Digitalisering af den eksisterende bygning: Generelt fylder data og digitalisering mere og mere – også indenfor renovering af bygninger. Med en digital tilgang til energirenovering kan vi specificere indsatsen, få mest muligt ud af projektet og højne energieffektiviteten mest muligt.
  • Performancetest i renoveringer: Vi har erfaringer med performance-testede energiprojekter. Herunder projekter der er udført efter ESCO-modellen, projekter om tilskud til energibesparelser, renovering af almene boliger samt helhedsrenoveringer af både skoler og kontorer i hele landet.