Energirenovering

Vi er involveret i forskellige typer af renoveringsprojekter. Fælles for projekterne er, at vi bidrager til, at bygningen bliver mere bæredygtig og energieffektiv. Derfor arbejder vi i projekterne også med en bred palette af forskellige ydelser, f.eks. cirkulær økonomi, indeklima, klimatilpasning, fleksibilitet, digitalisering og energiledelse.

Vi løsninger blandt andet opgaver inden for:

  • Grønne screeninger: Vi hjælper bygherrer med at gennemføre grønne screeninger med særligt fokus på den almene boligsektor, hvor der skal foreligge en grøn screening inden en renovering kan sættes i gang. Screeningen vil bl.a. afdækkes potentialet for energibesparelser og bæredygtige tiltag. Se den grønne boligaftale 2020 – Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket indsats i 2020 her.
  • Digitalisering af den eksisterende bygning: Generelt fylder data og digitalisering mere og mere – også indenfor renovering af bygninger. Med en digital tilgang til energirenovering kan vi specificere indsatsen, få mest muligt ud af projektet og højne energieffektiviteten mest muligt.
  • Performancetest i renoveringer: Vi har erfaringer med performance-testede energiprojekter. Herunder projekter der er udført efter ESCO-modellen, projekter om tilskud til energibesparelser, renovering af almene boliger samt helhedsrenoveringer af både skoler og kontorer i hele landet.