Vedvarende energi

Vi har i mere end 30 år rådgivet indenfor vedvarende energiløsninger. Rådgivningen dækker alt fra mindre vedvarende energianlæg til store og komplekse energisystemer samt fjernvarmeværker og transmissionsnet.

Rådgivning indenfor vedvarende energi tilbydes også under markedsområderne Bæredygtigt Byggeri & Byudvikling og Energirenovering.

Rådgivning om vedvarende energiløsninger

Vi yder teknisk og økonomisk rådgivning indenfor projektfaserne: planlægning, projektering, udbud, tilsyn, måling og dokumentation.
Derudover deltager vi i forsknings- og udviklingsprojekter samt innovative demonstrations- og forsøgsprojekter indenfor vedvarende energi.
Vores kompetenceområder indenfor vedvarende energi er solenergi (herunder termisk solvarme og solceller), vind, biomasse og varmepumpeløsninger samt udnyttelse af biomasse og sol i fjernvarmeværker.

Erfaring med vedvarende energi

Gennem vores arbejde med vedvarende energi er vi med til at fremme udbredelsen af blandt andet solvarme i Danmark.
Vi er involveret i forskellige solcelleprojekter som fritstående anlæg, bygningsapplikerede eller bygningsintegrerede. Vi vil være på forkant med udviklingen inden for de forskellige teknologier ved at tilbyde rådgivning og projektering af driftssikre og æstetiske løsninger.
I udlandet assisterer vi regeringer og lokale institutioner i udvikling og implementering af nationale strategier for vedvarende energi samt implementering af off-grid løsninger i landområder.

Særlig rådgivning om solceller:

  • Valg af solcelletype, anlæg, vejledning om placering og ydelse mv.
  • Totaløkonomiske beregninger
  • Udarbejdelse af detaljeret udbudsmateriale herunder el-teknisk dimensionering
  • Analyse, optimering og dokumentation af mulige design og konfigurationer for solcelleanlæg i en given situation, ved hjælp af værktøjerne PVSyst, PVGIS og Trnsys
  • Måling og dokumentation for solcelleanlæg

Se nogle af vores cases med vedvarende energi for Forsvaret, Hvidebæk Fjernvarmeforsyning og Syd Energi.