Særydelser: Måling, beregning & analyse

Som en naturlig del af teknisk bygherrerådgivning tilbyder vi forskelligartede særydelser indenfor energi- og indeklimamålinger, beregninger og analyser.
Det kan enten være som en del af andre projekteringsydelser eller som separate ydelser i forbindelse med specifikke kundeønsker, særligt indenfor energi, bæredygtighed og indeklima.

Vi tilbyder rådgivning om:

 • Totaløkonomiske beregninger
 • LCA og LCC
 • DGNB
 • Termografering
 • Tæthedsmåling ved Blowerdoor test
 • Kuldebroberegninger (HEAT-beregninger)
 • Fugtberegninger, bl.a. kondens og relativ luftfugtighed
 • Brugerundersøgelser
 • Vindstudier og vindanalyser
 • Dagslys i bygninger
 • Sol- og dagslysstudier på byplansniveau
 • Klimatilpasning i form af regnvandshåndtering, skybrudssikring og Lokal Afledning af Regnvand (LAR)
 • CFD-analyser
 • BSIM-beregninger