Commissioning

I takt med at teknologien bliver en integreret del af vores bygninger, sker det desværre alt for ofte, at commissioning-teknologien ikke er gennemprøvet og testet ved overlevering til bygherren.
Det resulterer i en stor byrde for bygherrens driftsfolk, der efter aflevering må kæmpe med teknik, der ikke er indkørt eller fejlslået. Netop dét problem tager vi hånd om med en commissioning (Cx)-proces. Det vil sige, at vi gennem hele projektet har fokus på de tekniske installationer og funktionerne under drift.

Cx-proces

Vores Cx-proces tager udgangspunkt i bygherrens ønsker og krav til driftsmæssige funktioner. Herefter skræddersyes Cx-planen for byggeprocessen lige fra udbud til aflevering.
 

En typisk Cx-proces kan indeholde følgende:

  • Udarbejdelse af fokuspunkter med bygherres driftsorganisation
  • Sparring med projekterende ingeniører med fokus på driften og totaløkonomi
  • Inddragelse og fælles koordinering med entreprenøren
  • Planlægning af funktionstest
  • Gennemførelse af funktionstest
  • Evaluering og justering af de tekniske installationer

I forbindelse med krav til funktionstest i BR18 forventes der at komme yderligere fokus på commissioning-ydelser, der er med til at sikre at bygherren opnår et driftsklart byggeri ved aflevering.

Vi tilpasser ydelserne efter opgavetypen og bygherrens ønsker for at sikre, at det færdige byggeri lever op til kravene. Derudover skal energiforbruget minimeres og samspillet mellem de tekniske installationer bliver funktionsafprøvet og kontrolleret ved tværgående test, så overgangen mellem byggeri og drift bliver så let som muligt.