Byggeprogram og udbud

DEM har mange års erfaring med bygherrerådgivning indenfor byggeprogram og udbud.
Vi samarbejder med arkitekter og rådgivere i forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogram, idéoplæg og udbudsmateriale til tilbud. Vi bidrager med viden og kompetencer indenfor energi, bæredygtighed, indeklima og tekniske installationer.

Inddragelse af bygherren i hele processen

Bygherrerådgivningen indledes altid med en forventningsafstemning med bygherren, da det er altafgørende at indsatsen målrettes bygherrens behov og ønsker.
Derudover inddrager vi bygherren naturligt i alle beslutningsprocesser undervejs i projektet.
Gennem effektiv ledelse, processtyring og rettidig fremdrift nås det ønskede projektresultat til tiden og indenfor kravene.

Kvalificeret rådgiver indenfor byggeprogram og udbud

Den bygherrerådgivning vi tilbyder indenfor tekniske installationer, energieffektivitet og vedvarende energi er baseret på mere end 30 års erfaring fra projekter i Danmark og i udlandet.

Projekterne udføres af teams bestående af højt kvalificerede medarbejdere. Tilsammen råder de over en kompetent faglig viden såsom evnen til at tænke innovativt, tværfagligt og i helhedsløsninger. Det er med til at sikre bygherren kvalificerede beslutningsgrundlag og efterfølgende optimale projektløsninger.

Vi tilbyder rådgivning til byggeprogram og udbud til både offentlige og private bygherrer og ejendomsbesiddere.

Se vores case med bygherrerådgivning for Høje Taastrup Rådhus her.