Bæredygtigt belysningsdesign

Visuel komfort og optimal dagslysudnyttelse er grundlæggende i mange bygninger.

Ved projektering af et byggeri kan der være store udfordringer i at disponere bygningskroppen i forhold til facader, bygningsdybde, etagehøjde og indvendige flader.

Gennem simuleringer af forskellige alternativer er det muligt at kortlægge dagslys og blændingsforholdene i en bygning, så belysningen bliver mere bæredygtigt.

Beregning og vurdering af belysningsdesign

Vi udarbejder beregninger, der giver grundlag for en præcisering af de visuelle komfortforhold og opstilling af specifikationer for dagslys, blændingsafskærmning med mere. Vi har fokus på processen og udviklingen af den for at opnå det bedst mulige resultat.

Analyserne bidrager til, at arkitekten og projektteamet kan arbejde målrettet med for eksempel udformning af ovenlys, solafskærmning, blændingsafskærmning og kunstig belysning. I den traditionelle fremgangsmåde bliver disse ofte valgt på et spinkelt beslutningsgrundlag. Denne nye projekteringstilgang giver en større frihed og et bedre beslutningsgrundlag for belysningsdesignet.

Rådgivning indenfor belysningsdesign

Den stigende kompleksitet i bygningerne medfører et øget behov for viden om påvirkninger af det optiske indeklima. Det er påvirkninger som dagslys, lyskilder, farver, blænding og kontraster. Derfor er bæredygtigt belysningsdesign et selvstændigt fagområde hos os. Vi opdaterer løbende vores viden og faglige grundlag ved hjælp af forskning og dialoger med samarbejdspartnere og universiteter i både ind- og udland.

Se vores case med Dynamisk Døgnrytmebelysning for Psykiatrien i Risskov her.

Model for Integreret Belysningsdesign