HVAC – tekniske installationer

Tekniske installationer er essentielle for bygningens brug.
De tekniske installationer bliver mere og mere komplekse efterhånden som yderligere teknologi indarbejdes i nutidens bygninger.
I dag er der et større fokus på at sikre en effektiv, miljørigtig og god økonomisk drift af moderne byggeri. Det er medvirkende til, at der stilles større krav til de tekniske installationer og deres optimerede drift både lovgivningsmæssigt men også fra kunder.
 

Tekniske installationer for miljørigtig drift

Vi har erfaringer med de tekniske installationsydelser, der kræves for at opnå en optimal miljørigtig og økonomisk drift af et byggeri.

Fælles for projektering af installationerne er, at det udføres i tråd med tankegangen indenfor Integreret Energi Design (IED).
Det betyder, at byggeriets energiforbrug, driftsbudget og design tænkes ind i den indledende fase af byggeriet som en samlet helhed.