Lavenergibyggeri

Bygningers energiforbrug udgør hele 40% af Danmarks samlede energiforbrug. En indsats der reducerer forbruget i eksisterende og nye bygninger vil både påvirke energiforbruget og CO2-udledningen betragteligt.

Vi vil medvirke til, at der fortsat udvikles og opføres energi- og miljørigtigt byggeri i Danmark. Vi udfører derfor idéudvikling og projektering af byggerier i Bygningsklasse 2020, Net-Zero-Energy bygninger og plusenergihuse.

Helhedsløsninger for bæredygtigt byggeri

Vi arbejder med processen for Integreret Energi Design (IED) med udvikling af helhedsløsninger, der kombinerer arkitektur, indeklima, lavenergidesign og bæredygtighed. I den forbindelse udfører vi også totaløkonomiske beregninger for optimering af bygningsdele og tekniske løsninger omfattende anlægsinvesteringer og forventede driftsudgifter i forhold til den ønskede energiklasse.

Lavenergibyggeri af nybyg og renovering

Vi udfører projektering af lavenergibyggeri indenfor både nybyggeri og renovering af boliger, kontor- og erhvervsbyggeri, skoler, institutioner, sygehuse, hoteller og industribygninger med mere.