LAR og klimatilpasning

Klima- og vejrforhold bliver mere og mere ekstreme.
Vi må sikre landskab og bygninger mod klimapåvirkninger som voldsom regn, vind og blæst for at undgå omkostningsfulde skader.
Med Lokal Afledning af Regnvand (LAR) kan vi sikre marker, veje og andre lavtliggende områder mod voldsom vandstigning.

Klimasikring gennem analyse og rapportering

Vi medvirker til at belyse, hvordan vi kan forbedede os på miljømæssige belastninger.
Det gør vi gennem analyser og rapportering blandt andet indenfor områderne:

  • CO2-kortlægninger
  • Analyser over miljøskadelige stoffer
  • Livscyklusanalyser (LCA, LCCA)
  • Klimasikringsprojekter (eks. LAR-projekter)
  • Cost benefit-analyser for grøn omstilling i forskningssektoren

LAR (Lokal Afledning af Regnvand)

Klimaforandringer har gennem de senere år forårsaget voldsomme regnskyl i Danmark med store skader på bygninger og veje.
For at minimere risikoen for skader er det blevet mere og mere udbredt at bruge forskellige LAR-løsninger med fokus på håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt. Det kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand og forstås som et tiltag, der begrænser og forsinker regnvandsstrømmen fra et område.

DEM, LAR-løsning