Integreret energidesign

Vi har udviklet en samarbejdsproces kaldet Integreret Energi Design (IED). Det er en proces, hvor arkitektonisk kvalitet går hånd i hånd med gennemtænkte løsninger.
Det er både i forhold til materialer, installationer og konstruktioner og hvor et optimalt indeklima, hensigtsmæssigt og ressourcebesparende drift samt vedligehold er tænkt ind i projektet.

Integreret Energi Design har følgende fordele:

  • IED-processen sikrer de opstillede miljømæssige mål i et byggeprojekt.
  • IED-processen fremmer samarbejdet mellem alle involverede parter.
  • IED reducerer omkostningerne ved at indtænke driftsomkostninger i designfasen.

Anvendelse af IED-processen

IED giver et overblik over projektets fokusområder tidligt i processen. Det gør, at energistrategien i den videre bearbejdning tilgodeses og bliver integreret i bygningens arkitektur.
IED relaterer sig både til arbejdsprocessen, bygningsdesignet, arkitekturen og de tekniske installationer, som er nødvendige for at opnå den fastsatte målsætning for gennemførelsen af et bæredygtigt og energioptimeret byggeri.
 

Bygherrer, arkitekter og rådgivere involveres

I IED-processen involveres både bygherrer, arkitekter og rådgivere fra projektets start. Her forpligter designteamet sig til, i et aktivt samarbejde med bygherren, at føre de ønskede energi- og miljømålsætninger gennem hele projektforløbet. Samarbejdsformen er præget af workshops og møder, hvor den tværfaglige vidensdeling får arkitektur og teknik til at gå op i en højere enhed.

IED sikrer en mere effektiv proces, og det tætte samarbejde mellem arkitekt og ingeniør medfører, at den tværfaglige koordinering starter tidligt i forløbet og styres af de fælles målsætninger.

IED-processen tager udgangspunkt i bygningens egenskaber

IED-processen baseres på forudsætninger og projektets program. Derudover tager IED udgangspunkt i udnyttelsen af bygningens passive egenskaber for at sikre en god indeklimakomfort og et lavt energiforbrug i projektet.

IED-processen reducerer derfor både omfanget og antallet af tekniske installationer og bygningens driftsudgifter, så der opnås en bedre totaløkonomi i projektet.
En bygnings samlede levetid er typisk 80-100 år, mens de tekniske installationer må forventes at skulle udskiftes 2-3 gange. Det er derfor vigtigt at skabe et godt bygningsdesign i udgangspunktet, så det kan holde ligeså længe som bygningen.

Model for Integreret Energidesign (IED)

IED-processen er baseret på den viste procesmodel.
Bygningens design og de tekniske installationer optimeres i en iterativ proces, hvor forskellige hovedtemaer behandles i en prioriteret rækkefølge, hvor specielt dagslyset er et centralt tema.