Indeklima

I Danmark tilbringer vi meget af vores tid indendørs. Det er derfor vigtigt, at bygninger har et godt indeklima, som sikrer gode opholds- og arbejdsmiljøer, der giver velvære, øget koncentration og effektivitet, arbejdsglæde og øget indlæring. Med et godt indeklima i bygninger og boliger, har brugerne og beboere bedre forudsætninger for at have det godt.

Termisk indeklima

Et godt termisk indeklima er et udtryk for fysisk velvære ved et bestemt temperaturniveau. Det vil sige, at en bygning skal være tilstrækkelig varm i fyringssæsonen og tilstrækkelig kølig i sommerhalvåret.
Et godt indeklima kan udtrykkes ved, at brugerne af bygningen er tilfredse med den termiske og visuelle komfort og den indendørs luftkvalitet. Det visuelle indeklima er grundlæggende elementer for et tilfredsstillende indeklima. Den visuelle komfort er en kombination af dagslys, kunstlys, solafskærmning og lysstyringsstrategier.

Illustration af termisk indeklima

Optimering af indeklimaet

For at optimere indeklimaet skal der blandt andet foretages dynamiske og termiske målinger og beregninger for at kortlægge kritiske zoner. Det gør man ved at undersøges, om der er områder, hvor der vil være under- og overtemperaturer i bygningen set over et helt år. Måling af indeklimaet sker med måleudstyr, der registrerer indeklimaparametre som lufthastighed, luftfugtighed, CO2, belysningsstyrke og lydstyrke.

Vi har flere års erfaring med måling og sikring af et godt indeklima. Vi rådgiver ud fra et helhedssyn med bygningens konstruktive og tekniske systemer in mente. Det sker blandt andet gennem brug af designprocessen for Integreret Energi Design (IED).