Energiforsyning- og kilder

Vi tilbyder forskellige typer af forsyningsstrategier indenfor byggeri og nye byområder – fra mindre vedvarende energianlæg til store og komplekse energisystemer. Baseret på kundens behov ser vi på, hvad der økonomisk, forsynings- og sikkerhedsmæssigt er det mest hensigtsmæssige nu og i fremtiden.
 

Energiforsyning i bygninger

En hensigtsmæssig strategi for energiforsyning tager udgangspunkt i bygningens energibehov, og hvordan energien føres til og fra en bygning. Derfor er det vigtigt at kende infrastruktur og betingelser for nuværende disponible energiforsyninger i et byområde for at kunne lave en fornuftig energiplanlægning.

For eksempel vil det for nye byområder være væsentligt at afklare, om der allerede findes fjernvarme i området eller om det i givet fald vil være mere hensigtsmæssigt af vælge alternative løsninger som f.eks. varmepumpebaserede løsninger i kombination med solcelleløsninger.
 

Valg af energikilder

Vi deltager løbende i forsknings- og udviklingsprojekter samt demonstrations- og forsøgsprojekter indenfor miljø- og energirigtigt byggeri. Vi har opbygget en faglig viden om bygningers energisystemer og hvordan der opnås synergi mellem forskellige energikilder.

Vi rådgiver både konceptuelt og detaljeret omkring energiforsyningsstrategier og valg af energikilder og vi har stor erfaring med at projektere de valgte løsninger.