Hvad er DGNB?

DGNB er en måde at certificere og anerkende et byggeri, der vægter social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed lige højt.

DGNB betyder ”Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen” og er et tysk selskab for bæredygtige bygninger. Selvom det er en tysk certificeringsordning, er den blevet gjort national og oversat til danske vilkår af Green Building Council Denmark.

DGNB er en helhedstankegang, hvor der ses på levetidsbetragtningerne for byggematerialerne, brugerne af bygningen og det økonomiske i projektet.

Hvordan bliver man DGNB-certificeret?

Du kan få en DGNB-certificering ved at opfylde de krav og kriterier, der er forbundet med et DGNB-certificeret byggeri.

Det vil sige, at alle valg og processer i byggeprojektet skal redegøres inden byggeriet påbegyndes og dokumenteres af en DGNB-konsulent, der vil give point ud fra dokumentationerne. Ud fra den samlede pointscore ved afslutning får byggeriet enten sølv, guld eller platin-certificering.

Certificeringen gives, hvis forbrug og beskaffenhed i forbindelse med byggeriet kan fremvises og stemmer overens med krav og kvalitet.
Der skal kunne dokumenteres for valg og processer, så der er en sporbarhed i, hvad der er blevet gjort og brugt. Selvom der er en del arbejde forbundet med en DGNB-certificering, er det det hele værd på længere sigt – både for selve byggeriet, miljøet, den sociale og økonomiske bæredygtighed, der er forbundet med certificeringen.

Hvorfor DGNB?

DGNB er en certificeringsordning, der bruges som bevisførelse og beviser, at man lever op til de bæredygtige krav.
Den har til formål at skabe et fælles afsæt for måling og vurdering af bæredygtigt byggeri. DGNB omtales ofte som et andengenerationssystem i forhold til LEED og BREEAM.

Hvis du gerne vil starte i de små, når det kommer til bæredygtighed indenfor byggematerialer, får du her nogle fokuspunkter:

  • Undersøg mulighederne for at renovere i stedet for at rive ned.
  • Hvis det er nødvendigt at rive ned, kan du inden nedrivning vurdere, om nogle af materialerne derfra kan bruges igen i det nye byggeri.
  • Indenfor de tekniske materialer er det svært at genbruge. Men hvis du husker at aflevere så meget som muligt, eller eksempelvis gamle vandrør, kan de blive smeltet om til nye vandrør.
  • Når du skal vælge materiale eller elementer, bør du sætte dig ind i, hvordan de er lavet og af hvad.
  • Når du er blevet mere bevidst om, hvilke materialer der er genanvendt og genanvendelige, kan du begynde at stille krav til materialerne og sætte kriterier op for, hvem og hvad du vil forhandle med.