Commissioning og performancetest:
Sikrer et reduceret energiforbrug og bedre kvalitet i byggeriet

En commissioning-proces er et kvalitetsstyringsværktøj der fastholder fokus og sikrer at bygherres tekniske krav realiseres samt at driften af byggeriet er optimeret. Til stor værdi for alle parter i byggeprocessen.

Ny teknologi bliver i dag implementeret som en integreret del af bygninger. Desværre sker det alt for ofte, at de tekniske installationer ikke er gennemprøvet og testet ved overlevering til bygherre. Det resulterer i en stor byrde for bygherres driftsfolk, der i perioden efter aflevering må kæmpe med teknik, der ikke er indkørt og fejlsøgt. Netop det problem tager vi hånd om gennem en commissioning-proces (Cx), hvor vi gennem hele projektet har fokus på de tekniske installationer og deres funktion under drift.


Vores mål er at levere værdiskabende comissioning med fokus på praktik frem for teori.

Cx-proces skræddersyet til bygherren

Vores Cx-proces tager udgangspunkt i bygherrens ønsker og krav til de driftsmæssige funktioner. Herefter skræddersyes Cx-planen for byggeprocessen – fra udbud til aflevering.

En typisk Cx-proces indenfor bæredygtigt byggeri kan indeholde følgende punkter:

  • Udarbejdelse af fokuspunkter med bygherres driftsorganisation
  • Sparring med projekterende ingeniører med fokus på driften og totaløkonomi
  • Inddragelse og fælles koordinering med entreprenøren
  • Planlægning af funktionstest
  • Gennemførelse af funktionstest
  • Evaluering og justering af de tekniske installationer

    Behovet for commissioning er her illustreret ved den store teknik, der indgår i moderne byggeri – her Kalvebod Fælled Skole på Amager.

Funktions- og performancetest er blevet en standardprocedure, og commissioning er derfor med til at sikre, at bygherre opnår et driftsklart byggeri ved aflevering.

Vi tilpasser altid commissioning-opgaven til projektet og bygherres ønsker, for at sikre, at det færdige byggeri lever op til kravene.

Commissioning – en god investering

En Cx-proces er en investering, som bygherre skal indstille sig på optager tid og ressourcer i processen – til gengæld er gevinsten på afleveringsdagen, et byggeri der er i fuld funktion fra dag 1.

Se nogle af vores cases med Commissioning indenfor bæredygtigt byggeri og nybyggeri for Kalvebod Fælled Skole og Midtbyens Gymnasium, Viborg.