Commissioning og performancetest

Teknologien bliver en integreret del af bygninger, men det sker desværre alt for ofte, at Commissioning ikke er gennemprøvet og testet ved overlevering til bygherren.

Det resulterer i en stor byrde for bygherres driftsfolk, der i perioden efter aflevering må kæmpe med teknik, der ikke er indkørt og fejlsøgt. Netop det problem tager vi hånd om gennem en commissioning, (Cx)-proces, hvor vi gennem hele projektet har fokus på de tekniske installationer og deres funktion under drift.

Vores mål er at levere værdiskabende comissioning med fokus på praktik frem for teori.

Cx-proces skræddersyet til bygherren

Vores Cx-proces tager udgangspunkt i bygherrens ønsker og krav til driftsmæssige funktioner. Herefter skræddersyes Cx-planen for byggeprocessen lige fra udbud til aflevering.

En typisk Cx-proces indenfor bæredygtigt byggeri kan indeholde følgende punkter:

  • Udarbejdelse af fokuspunkter med bygherres driftsorganisation
  • Sparring med projekterende ingeniører med fokus på driften og totaløkonomi
  • Inddragelse og fælles koordinering med entreprenøren
  • Planlægning af funktionstest
  • Gennemførelse af funktionstest
  • Evaluering og justering af de tekniske installationer

I forbindelse med nye krav til funktions- og performancetest i BR18 forventes der at komme yderligere fokus på commissioning-ydelser, der er med til at sikre, at bygherre opnår et driftsklart byggeri ved aflevering.

Vi tilpasser altid commissioning-opgaven til opgaven og bygherren ønsker for at sikre, at det færdige byggeri lever op til kravene.

Behovet for commissioning er her illustreret ved den store teknik, der indgår i moderne byggeri – her Kalvebod Fælled Skole på Amager.

Se nogle af vores cases med Commissioning indenfor bæredygtigt byggeri og nybyggeri for Kalvebod Fælled Skole og Midtbyens Gymnasium, Viborg.