Bæredygtigt Byggeri & Byudvikling

Bæredygtigt byggeri og byudvikling handler om at se helhedsbilledet.
Derfor har vi har valgt at have de to markedsområder under ét. Bæredygtigt byggeri er en del af en bæredygtig byudvikling, fordi begge dele handler om at minimere energiforbruget og at udnytte de naturlige ressourcer bedst muligt.

Selvom bæredygtigt byggeri og byudvikling kan lyde som to forskellige ting, opnår man de bedste bæredygtige byggerier ved at have prioriteret en bæredygtig byudvikling og dermed en bæredygtig helhed. I byudvikling sætter man de ydre fysiske rammer for de kommende byggerier.
 

Intelligente og individuelle løsninger indenfor nybyggeri

Vi udvikler individuelle, optimerede og intelligente tekniske løsninger, hvor bygningens og stedets passive egenskaber udnyttes optimalt. Vi sikrer miljømæssig bæredygtighed indenfor byggeri og byudvikling ved at opstille en række ambitiøse krav til bygningernes energibehov og ved at have fokus på udnyttelse af sol- og dagslys.

Rådgivning og udførelse af IED

For os er grundlaget for at opføre et bæredygtigt byggeri den Integrerede Energi Design proces – også kaldet IED. Vi rådgiver og projekterer indenfor IED for at minimere energibehovet i byggeriet.

Gennem de seneste 10 år har vi løbende været en del af udarbejdelsen af bæredygtige og CO2-neutrale udviklingsplaner for nye bydele i Danmark og i udlandet. I projekter som disse er det vores ambition at sikre et så lavt energiforbrug som muligt og at dække en væsentlig del af energiforbruget med vedvarende energikilder.
Udviklingsplanerne udarbejdes i tæt dialog med arkitekter, byplanlæggere og developere for derigennem at sikre en stærk bæredygtig profil.
 

Verdensmålene i bæredygtigt byggeri og byudvikling

Bæredygtighed er et centralt og globalt begreb, der er defineret gennem FN’s verdensmål. Vi har siden Climate Week 2015 i New York, hvor FN’s verdensmål blev præsenteret første gang, arbejdet aktivt med Verdensmålene i vores forretning og på projekter.

Læs mere om vores arbejde indenfor FNs Verdensmål her.