Hvad er et energisyn?

Et energisyn er en analyse og kortlægning af en virksomheds energiforbrug.
Energisynet skal udføres i store virksomheder hvert 4. år for at identificere optimale og rentable muligheder for energibesparelser. Efter energisynet prioriteres besparelserne i en overskuelig energisynsrapport.
Det kan derfor både være en økonomisk og miljømæssig gevinst at få foretaget et energisyn, fordi det giver et overblik over besparelsesmuligheder.

Obligatorisk energisyn i store virksomheder

Et energisyn er obligatorisk for alle virksomheder i EU, der har over 250 ansatte og en omsætning på 370 millioner kroner eller en årlig balance på 320 millioner kroner. Danmark er pålagt krav til energisyn.

Ved et energisyn tilses områder som transport, bygninger og procesenergi, der typisk er områder, der bruger meget energi.
Som virksomhed kan man komme udenom kravet om energisyn, hvis virksomheden har et certificeret energiledelsessystem (ISO 500001), hvor energisyn indgår.

Du kan læse mere om energiledelse som en af vores ydelser her.

Hvem foretager energisyn?

Et energisyn bliver foretaget af en registreret energikonsulent eller -virksomhed, der kommer ud og måler energiforbruget.
Resultaterne fra energisynet skal indrapporteres til Energistyrelsen, som skal registrere og godkende det.

Hvorfor få et energisyn?

Efter et energisyn får virksomheden en oversigt over energibesparelsesforslag.
Der er ingen krav om, at virksomheden skal implementere besparelsesforslagene, men der er en række fordele for virksomheden ved at gøre det, blandt andet:

  • Kortlægning af det samlede energiforbrug i kr. og kWh
  • Prioriteringsliste over besparelsespotentiale og -forslag
  • Virksomheden opfylder lovgivningen for energisyn

Hvorfor vælge DEM?

Vi rådgiver gennem hele energisynsprocessen lige fra screeninger af energiforbruget, til dokumentation og dialog med myndighederne samt implementering af besparelsesforslagene efterfølgende.

Vi hjælper med at få et overblik over energiforbrug, besparelsesforslag og tilbagebetalingstider (TBT), så du kan føre energibesparelserne ud i livet.
Derudover tilbyder vi hjælp til en projektering af de forbedringer og prioriteringer, der står i energisynsrapporten samt en strategi for udførelsen heraf.

Hvis du vil høre mere om lovpligtigt energisyn så kontakt Mads Hammershøj på telefon +45 20 54 97 06.