Grønne regnskaber

Et grønt regnskab er en portrættering af en ressourcestrømning.
Regnskabet skal give et overblik over forbruget, og hvor det kommer fra.

Formålet med et grønt regnskab er at informere offentligheden om din virksomheds miljø- og ressourceforbrug med konkrete tal og data.

Dataindsamling og -beregning

I DEM tilbyder vi at udarbejde grønne regnskaber for det offentlige og private.

De grønne regnskaber indeholder basisoplysninger, der tjener til identifikation af virksomheden. Derudover består de af en opgørelse og beretning over seneste års forbrug, overblik over ressourcepolitikker og mål samt indsatser og resultater for de væsentlige ressource- og miljømæssige forhold.
Vores ydelser omfatter dataindsamling og -analyse samt rapportskrivning og den grafiske bearbejdning af materialet.