Grønne forretningsmodeller

En grøn forretningsmodel er en model, der skaber merværdi ved at gøre en virksomheds strategi eller tiltag grønnere og mere bæredygtige.

Det kan eksempelvis være affaldsmindskning, ressourceeffektivisering, forlængelse af produktlevetid eller udviklingen af nye bæredygtige løsninger.

Formålet med at udvikle en grøn forretningsmodel indebærer nye forretningsmuligheder, mærkbare konkurrencefordele og et stærkere brand.

I takt med at der stilles større krav til bæredygtighed forventes efterspørgslen på grønne forretningsmodeller at stige. Både kunderne og samfundet forventer bæredygtige løsninger fra virksomheder, da Danmark har forpligtet sig til at implementere FN’s 17 verdensmål.

Blandt andet skal industrien omstilles til en mere cirkulær økonomi, hvor ressourceforbruget begrænses og ressourcerne udnyttes bedre. En bedre energi- og ressourceeffektivitet er med til at fremtidssikre virksomheder.

Støttemuligheder for SMV’ere

Vi er godkendte konsulenter på en bred vifte af puljer, se dem vi er med i her. Vi tilbyder bl.a. forløb med rådgivning indenfor følgende støttemuligheder:

Lifestyle Design Cluster – CØ i SMV (2018-2021)

Projektet tager udgangspunkt i begrebet cirkulær økonomi, hvor idéen er at øge mulighederne for at genbruge anvendte ressourcer, reducere ressourceforbrug og øge brugen af vedvarende energikilder.

Støttemuligheden fra Lifestyle Design Cluster er på ca. 50.000 kr.

For at kunne ansøge om støtte skal virksomheden have SMV-størrelse (0-250 ansatte) og ikke være ejet eller kontrolleret af en større virksomhed (>250 ansatte). Og så skal virksomheden have ambitioner om at udvikle sine produkter eller services til at være mere bæredygtige.

Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland (2019-2021)

Projektet har til formål at hjælpe virksomheder med at udvikle og omstille deres virksomhed til en grønnere forretning. Der kan både opnås tilskud til udvikling af en ny grøn forretningsmodel såvel som støtte til at implementere de nye tiltag.

Støttemulighed fra Region Midtjylland er på ca. 60.000 kr.

Projektet er målrettet SMV’er i Region Midtjylland. Virksomheden skal have motivation for at optimere og udvikle sin forretning gennem en grønnere forretningsmodel ved at have større fokus på energi-, CO2- og ressourcebesparelser.

Rethink Business 4 (2019-2021)

Projektet har til formål at tilskynde virksomheder til at se på deres ressourceanvendelse og give dem indsigt i cirkulær tænkning og de forretningsmæssige potentialer, der ligger i cirkulær økonomi.

Støttemuligheden fra Rethink Business 4 er på 50 – 100.000 kr.

For at kunne ansøge om en plads i projektet skal virksomheden være: iværksætter, netværk eller SMV (0-250 ansatte). Dertil skal virksomheden have ambitioner om at udvikle sine produkter til at være mere bæredygtige.

Hvordan får du en grøn forretningsmodel?

For at få støtte til at få en grøn forretningsmodel er der nogle krav, virksomheden skal opfylde.

Vejen til en grøn forretningsmodel igangsættes ved at fastlægge projektmål og en kort projektplan. Derefter iværksættes en kortlægning af den nuværende indsats og status indenfor bæredygtighed, og de første idéer til nye forretningsmodeller udvikles.

Ud fra virksomhedens strategi og projektmål udvikler vi sammen idéer til innovative og grønne forretningsmodeller. Det er typisk baseret på tankegangen fra cirkulær økonomi. Til sidst prioriterer virksomheden den bedste forretningsidé, og vi fastlægger sammen en ny, grøn forretningsmodel for idéen.

Ønsker du støtte indenfor de tre støttemuligheder, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere. Derefter kan vi hjælpe med at ansøge om støtten.

Læs mere om rådgivning indenfor Cirkulær økonomi og FN’s verdensmål.