Energiledelse

Med energiledelse minimeres energiforbruget og omkostningerne i den daglige drift.
God energiledelse er, når ledelsen tager ansvar for energidriften og får teknik og god energiadfærd til at gå hånd i hånd.

Energiledelse omfatter systematiske energiscreeninger af bygninger og tekniske anlæg, der ofte identificerer besparelser på op til 50 % af de årlige energiomkostninger. Med god energiadfærd og energiledelsesrutiner i hverdagen sikres typisk 10 % energibesparelser oveni.

I sin enkelhed handler energiledelse om at:

  • Eliminere unødvendigt energiforbrug
  • Optimere effektiviteten af energiforbruget
  • Bruge energien når og hvor der er behov
  • Skabe opmærksomhed på energiforbruget

Vi udvikler energiledelsessystemer for både større og mindre private og offentlige virksomheder i både ind- og udland.

Energiledelsesrådgivning

Den energiledelsesrådgivning vi tilbyder, tager udgangspunkt i den internationale Energiledelsesstandard ISO 50001, hvor energiledelses-årshjulets 4 faser indarbejdes:
1. Planlægning
2. Implementering og Drift
3. Kontrol
4. Opfølgning.

I arbejdet med energiledelse tager vi altid udgangspunkt i den enkelte virksomheds nuværende arbejde med energi.
Vi tilbyder derfor altid en indledende screening, hvor vi sammen med virksomhedens nøglemedarbejdere identificerer, hvad status er i dag og hvor der eventuelt er mulighed for forbedring.

Lovpligtigt energisyn

Det er et lovkrav at større virksomheder skal have udført et energisyn hvert 4. år.
Virksomheden kan dog undtages fra kravet om energisyn, hvis den i stedet har et certificeret energiledelsessystem, hvor energisynet indgår som en del af ledelsessystemet.

Vi skræddersyer en energiledelsesløsning, som giver din virksomhed maksimal værdi og bygger på eksisterende energistyring, -data, -forbrug og rutiner.

Læs mere om lovpligtigt energisyn her.