Hvad er cirkulær økonomi?

Cirkulær Økonomi handler om at gøre brugen af materialer cirkulær i stedet for lineær.

Det er en tankegang, der står i modsætningen til den velkendte ’køb-og-smid-væk‘-kultur.
Vi skal tænke i processer og kredsløb, når det kommer til de materialer og ydelser, vi bruger. Ved at skabe en cirkulær proces, bliver materialernes cyklus udvidet og får en længere levetid – fordi de bliver brugt igen og igen.

Ved at tænke cirkulært er der få ressourcer, der går tabt, og materialerne bevarer deres værdi i en anden sammenhæng.
Cirkulær økonomi går altså både ind under økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

På materialesiden kan man tænke cirkulært i ressourceudvælgelsen, ved at overveje, hvor meget af materialet, der kan genanvendes senere til andre byggeprojekter. Derved er der både en økonomisk og en produktionsmæssig besparelse på nye byggelementer og -materialer.

På byggesiden kan den cirkulære proces ses som ringe i vandet.
Det vil sige, at materialer og ydelser der bliver købt og forhandlet lokalt, forbliver økonomisk i det lokale. Man støtter derved det område, hvor der bygges, ved at hyre en lokal håndværker eller ved at købe lokalproducerede materialer.

Byggematerialers vej i cirkulær økonomi

Hvorfor cirkulær økonomi?

Indenfor cirkulær økonomi bliver der lagt vægt på den økonomiske del af bæredygtigheden og det at tænke i processer.
Det er en ”cradle to cradle”-tankegang, hvor man fra naturens side, udnytter hver en ressource for at få mest muligt ud af den.
Det er en nødvendighed, at os der er medansvarlige, får skabt en ressourcetankegang, hvor materialer kan genbruges 1:1 eller i det mindste delvist. Ligesom når plast og glas bliver ”upcyclet”, skal det være lige så naturligt at genanvende byggematerialer som beton og træ.

Cirkulær økonomi i byggeriet

Hvordan du kommer i gang med at indtænke cirkulær økonomi i byggeriet, kommer an på, hvilken tilgang du har til materialer og ydelser samt, hvilken rolle du spiller i projektet.
For at cirkulær økonomi er til stede i ethvert byggeprojekt, kræver det, at vi får formidlet vigtigheden af det helt op på bygherreniveau. Det er selvfølgelig også af stor betydning, at både arkitekter og ingeniører er bevidste om cirkulær økonomi og om, hvordan der arbejdes cirkulært indenfor deres område.

Vores rolle som rådgivere og ingeniører i byggeprojekter skal bruges til at gøre opmærksom på cirkulær økonomi tidligt i processen, så det bliver taget i betragtning. Det er især indenfor energirenoveringsprojekter og på materialesiden i nybyggerisager, at vi kan gøre en forskel.

DEM og cirkulær økonomi

I DEM arbejder vi med cirkulær økonomi på både ind- og udenlandske projekter. Her indgår vi i lokale bygge- og materialeaftaler, så vi kan støtte den økonomiske cyklus.

Derudover arbejder vi med cirkulær økonomi på det strategiske niveau gennem rådgivning og agerer facilitator for CØ-processer gennem energiledelse.

Vi prøver så vidt muligt at indtænke cirkulær økonomi, når vi tilbyder en ydelse. For os er det ikke bare en naturlig del, at cirkulær økonomi skal indgå i et byggeprojekt; det er mere en livscyklusbetragtning, hvor det bæredygtige og klimavenlige aspekt er en selvfølge.