Bæredygtig adfærd

At opnå en bæredygtig adfærd behøver ikke at koste noget. Vores erfaring viser, at det har en stor betydning for energi- og ressourceforbruget i virksomhederne, at brugerne er bevidste om deres adfærd og de valg, de træffer. Derfor går de tekniske løsninger, som vi tilbyder, og adfærdspåvirkning hånd i hånd.
 

Adfærdspåvirkninger for bæredygtighed

Ved hjælp af målrettede adfærdspåvirkninger arbejder vi med vidensopbygning og påvirkning af handlinger hos brugerne i alle typer af ejendomme og organisationer – lige fra børnehaver, skoler, universiteter, ældreboliger, administrationsbygninger, kommuner og andre arbejdspladser.

At få en ny viden om bæredygtighed fører til nye holdninger, der senere fører til de konkrete adfærdsændringer i dagligdagen, der ønskes.
 

Bæredygtige adfærdsindsatser

Det er vigtigt, at brugerne har viden om energi- og ressourcebesparelser, for at de tager deres adfærdsmønstre op til revision. Alle vores adfærdsindsatser er derfor bygget op sådan, at vi både arbejder med den givne målgruppes viden, holdning og adfærd for at kunne ændre på eller påvirke den. På den måde forankres den bæredygtige adfærd i det daglige, som derefter resulterer i målbare besparelser.
 

Et adfærdsregulerende forløb indeholder typisk følgende faser:

  • Kortlægning og forberedelse (fastlæggelse af målgrupper, spørgeskemaundersøgelser, runderinger, interviews, motivationsfaktorer, handlingsplaner og fastlæggelse af materiale)
  • Implementering af konkrete adfærdstiltag (undervisning, kampagner, synliggørelse af forbrug, grønne ambassadører, konkurrencer, workshops og kompetencedage)
  • Opfølgning (spørgeskemaundersøgelser, nye runderinger og erfaringsmøder)
  • Fastholdelse og eventuelt gentagelse af indsatser (bæredygtigheds- og energiledelsesrapporter, nyhedsbreve, succeshistorier på sociale medier og intranet osv.)