Bæredygtighed & Energiledelse

Hos DEM arbejder vi aktivt med FN’s 17 bæredygtige udviklingsmål (SDG’erne).
Verdensmålenes fremkomst har gjort, at der er kommet endnu mere fokus på behovet for energi- og bæredygtige helhedsløsninger. Både offentlige og private virksomheder og organisationer efterspørger på løsninger, der kan hjælpe dem med at komme i mål med både den økonomiske, sociale og miljømæssige dimension af bæredygtighed.

Vi tilbyder både ledelsesmæssig, teknisk og brugerrettet rådgivning indenfor energiledelse og bæredygtighed.
Vi leverer løsninger og projekter, som tilfører merværdi og samtidig bidrager til vores fælles globale forpligtelse for sikring af et sundt og bæredygtigt klima og miljø – både nu og i fremtiden.

Internationale standarder for energiledelse

Plan-Do-Act-Check modellen indenfor energiledelse

Plan-Do-Check-Act model indenfor energiledelse

Vi har mange års erfaring med rådgivning indenfor energiledelse globalt. Den rådgivning, vi tilbyder, baserer sig på den internationale standard for Energiledelse ISO 50001.
Vi ser energiledelse som vejen til den ledelsesmæssige forankring, der er funderet i de tekniske og adfærdsmæssige tiltag. Vores energiscreeninger kortlægger energibesparelsesmuligheder, ligesom vores model for fastholdelse af energibevidst fokus i hele organisationen sikrer, at besparelsen fastholdes år efter år.

Målrettet bæredygtighedsadfærd

Udgangspunktet for vores rådgivning indenfor fokuseret bæredygtighedsadfærd er menneskers vaner. Vores adfærd kører ofte på automatpilot, så de ting vi gør, gør vi per automatik uden at tænke videre over intention og konsekvens.

Vi tilbyder målrettede forløb, der øger brugernes bevidsthed om ressourcer, klima og energi, så adfærden ændres, forbruget nedsættes og virksomheden opnår økonomiske besparelser.

Rådgivning indenfor FN’s Verdensmål

Som rådgivere indenfor FN’s Verdensmål, hjælper vi private virksomheder og offentlige institutioner i både Danmark og udlandet med at omsætte verdensmålene til forretningsmuligheder. Rådgivningen omfatter alt lige fra kortlægning af relevante verdensmål, udvikling af bæredygtighedsstrategier og effektmålingsmetoder til den visuelle kommunikation af virksomhedens bidrag til målene.

Som firstmover indenfor arbejdet med verdensmålene, afholder vi ofte workshops og indlæg på konferencer i hele verden – for eksempel i New York, hvor SDG’erne blev lanceret og i Danmark til lokale og nationale events. Her deler vi ud af vores viden, erfaringer og anbefalinger til, hvordan og hvilke muligheder, der ligger i at implementere verdensmålene i sin organisation.

Læs mere om Verdensmålene her.