FOLDEN TREKRONER - OPFØRELSE AF 60 ALMENE BOLIGER FOR KAB I ENERGIKLASSE 2020

Kunde: Høje-Taastrup Boligselskab v/KAB
Periode: 2017 - 2019
Samarbejdspartner: Tegnestuen Vandkunsten, BM Byggeindustri og Dominia
Areal: 5000 m2
Egne ydelser: Klimatilpasning, energidesign samt projektering og tilsyn af tekniske installationer
"Folden" er en del af KAB's udviklingsprojekt AlmenBolig+5. De fokuserer på opførelse af arkitektonisk attraktive præfabrikerede almene lavenergiboliger med et minimeret energibehov. De 60 boliger opføres i Roskildes grønne og bæredygtige bydel Trekroner, hvor bofællesskabets ånd er gennemgående. Byggeriet er designet, så det gennem implementering af højisolerede bygningskonstruktioner med minimering af kuldebroer, høj tæthed, energieffektive installationer, en varmepumpeløsning med integreret varmtvandsproduktion og ventilation med varmegenvinding og tagplacerede solceller opfylder kravene til bygningsklasse 2020. Derudover sikres der samtidig en spændende arkitektur som et attraktivt indeklima både med hensyn til dagslys og rumtemperaturer. Klimatilpasning: Alt regnvand fra tage og belægninger håndteres på terræn med vandrender, grøfter og regnbede. Herfra ledes regnvandet til en 120 meter lang regnvandskanal med små bassiner. Regnvandskanalen og bassinerne etableres i flere niveauer med rislende vand fra en pumpebrønd. Det strømmende vand i kanalen og bassinerne hæmmer algevækst, og minimerer rensning og vedligehold. Regnvandskanalen tilsluttes og afvandes til en fælles wadi, som ejes og drives af et regnvandslav, som er stiftet af grundejerne og Roskilde Kommune. Kommuneplanen stiller krav til, at der afsættes økonomi til kunst, når der bygges i det nye byområde i Trekroner. Det har inspireret teamet til at kombinere klimatilpasningsløsningen med kunstprojektet idet en regnvandskanal er udformet og dekoreret med små bassiner og springvand som et kunstprojekt.