FORPLADS TIL IKONISK KULTURBYGNING BEDRE RUSTET MOD KLIMAFORANDRINGERNE

Kunde: Kjøbenhavns Boldklub
Periode: 2018 - 2018
Samarbejdspartner: Christensen & CO Architects, Zøllner A/S og Marianne Levinsen Landskab
Areal: 3.480 m2
Egne ydelser: Klimatilpasning
Det ikoniske kulturbyggeri KB-Hallen på Frederiksberg i København nedbrændte i september 2011. Syv år senere blev den nye hal og tilhørende forplads indviet med en stor åbningsceremoni og koncert. Forpladsen er et åbent byrum som etablerer en dynamisk sammenhæng mellem KB-hallen og Peter Bangsvej. Forpladsen er udført med tilgængelighed for alle og etablerer et grønt byrum med et attraktivt udendørs mikroklima, der strækker sig helt ud til de afgrænsende boligblokkes facader. Pladsen fungerer til hverdag som en plads til ophold. Ved store koncerter og events fungerer pladsen som et ankomst- og pauserum. Belægningen af tegl er anlagt som to forskudte præcise elliptiske former, der samler pladsen og tilbyder ophold, leg og optræden på de store insitu-støbte elementer. Forpladsen til den historiske sports- og kulturbygning er efter genopførelsen blevet bedre rustet mod klimaforandringer såsom stigende nedbør og skybrud. Klimatilpasningselementerne for KB-Hallen omfatter regnvandsforsinkelse og faskiner og gør, at regnvandet forsinkes, før det tilledes det offentlige kloaksystem i Peter Bangsvej. Der er evalueret på forskellige oversvømmelsesscenarier ud fra hyppigheden og intensiteten af forskellige regnhændelser, som grundlag for identificering af de løsninger, som bedst skybrudssikrer KB-Hallens forplads. Afløbssystemet fra KB-hallen og forpladsen er udført som separationskloakering, og er således forberedt for tilslutning til offentlig separationskloakering, såfremt den offentlige kloak senere ombygges hertil.