INTELLIGENT DATABASERET ENERGILEDELSE I VIBORG OG AARHUS KOMMUNE (IDEVA)

Kunde: Aarhus Kommune og Viborg Kommune
Periode: 2019 (Ongoing)
Egne ydelser: Energiledelse og kommunikation af energiledelses værktøjet samt FNs Verdensmål
De to kommuner - Viborg og Aarhus, har vidt forskellige karakteristika, og er forskellige steder på rejsen frem mod et fuldt implementeret energiledelsessystem. Viborg er ikke startet op, og Aarhus har store dele på plads. Det var derfor oplagt for os at samle de to kommuner i et udviklingsprojekt, der skal kunne skaleres til andre kommuner. Viborg og Aarhus Kommune kan på den måde virke som forbilleder for andre kommuner, uanset, hvor langt de er med energiledelse. Samtidig vil der være en stor del erfaringsudveksling, som vil forkorte implementerings- og udviklingstiden for alle. Effektiv brug af data er et af omdrejningspunkterne i projektet; kan en større mængde data bringe energiledelsessystemet og gevinsterne endnu længere? For at svare på det er der udvalgt et antal repræsentative pilotbygninger i hver kommune, hvor der installeres loggere - som minimum på systemniveau. Dvs. at der måles på forbrug til ventilationsvarme, radiatorvarme, belysning, pumper osv. Det giver en række fordele bl.a. reduceret tid til fejlfinding og fokuseret energiindsats. Et andet omdrejningspunkt for projektet er kommunikation af det databaserede energiledelsessystem og gevinsterne ved det. Kommunikationen skal ramme folk på flere niveauer i kommunerne og derved styrke forankringen og ejerskabet af systemet. Der arbejdes efter en analysemodel udviklet til projektet. Projektet er støttet af Energistyrelsen gennem initiativet Energieffektive og Intelligente Bygninger.