BYGHERRERÅDGIVNING IFM. RENOVERING OG ENERGIEFFEKTIVISERING AF 500.000 KVM. FOR POSTNORD

Kunde: PostNord, Danmark
Periode: 2010 - 2017
Areal: >500.000 m2
Egne ydelser: Strategi og målsætning for ønskede besparelser, bygningsgennemgang og energi-screeninger, økonomiske analyser og beregninger, projektering, udbud, fagtilsyn og aflevering samt kvalitetssikring af sideløbende projekter.
PostNord's bygningsmasse omfatter stort set alle former for arbejdspladser fra celle- og storrumskontorer til sorterings-, produktions- og lagerfaciliteter, som er i drift døgnet rundt. Vi har gennem syv år været bygherre- og energirådgiver for PostNord i forbindelse med en omfattende bygningsgennemgang og energieffektivisering af deres lejede og ejede bygninger. Vores opgave på dette projekt har været at udarbejde strategi og målsætning for energirenovering og ønskede energibesparelser i PostNord's bygninger. Derudover har vi lavet en gennemgang af en lang række bygninger med henblik på at identificere, projektere og gennemføre energibesparende tiltag. Vi har rådgivet PostNord indenfor energirenovering af mere end 500.000 kvm. i hele Danmark med henblik på at finde energibesparelser indenfor områderne belysning, vand- og varmeinstallationer/-forsyning, ventilation, automatik og styring samt klimaskærme. Vi har stået for rådgivningen i alle faser lige fra bygherrerådgivningen i de tidligere faser, hvor målsætninger og økonomiske analyser blev foretaget og til projektering, udbud, fagtilsyn, aflevering mv. af de over 30 udbud i fag-, hoved- eller totalentrepriser. Vi har desuden bidraget med beregninger af budgetter, tilbagebetalingstider, salg af energibesparelser samt løbende foretaget kvalitetssikring af andre af PostNord's projekter samt løbende været i dialog med driftorganisationen for at videreformidle og dele erfaringer. Derudover har vi udført analyser og totaløkonomiske beregninger af mulighederne for at etablere solceller på flere af PostNord's ejendomme både som tagmonteret og facadeintegrerede løsninger. Slutteligt har vi udført kvalitetssikring og ført tilsyn ifm. etablering af ny 1000 kW fjernkølecentral.