DYNAMISK BELYSNING TIL GAVN FOR ALLE

Kunde: Region Midtjylland
Periode: 2014 - 2019
Areal: 650 m2 + 50.000 m2
Egne ydelser: Bygherrerådgiver for dagslys, kunstlys, lysstyring og integreret belysningsdesign
Projektet omhandler etablering af dynamisk døgnrytmelys på Aarhus Universitetshospital i Risskov på Afdeling Q2, som er en lukket psykiatrisk afdeling for voksne med psykiske lidelser. Det er et tværfagligt pilotprojekt med det formål at nedbringe anvendelsen af tvang samt at skabe optimale forhold for klinisk behandling og høj belysningsmæssig komfort for både personale og patientgrupperne. Det kliniske udgangspunkt er blå bølgelængders evne til at fortrænge den naturlige produktion af søvnhormonet melatonin. Eksponering for blåt lys om aftenen og natten kan både gøre det svært at falde i søvn og forringe søvnkvaliteten. En særlig fokusgruppe i projektet er maniske patienter, som generelt oplever rastløshed og søvnproblemer, da der er indikationer på, at disse patienter er særligt følsomme overfor lysets effekt på døgnrytmen. Pilotforsøget med maniske patienter og mørketerapi, hvor patienterne opholder sig i totalt mørke 14 timer i døgnet, har vist positive tendenser i form af hurtige forbedringer af maniske symptomer og søvn hos patienterne. Det menneskelige døgnrytmesystem reagerer primært på blå bølgelængder og det er derfor formodningen at døgnrytmelys uden blå bølgelængder om aftenen og natten kan have lignende positive effekter på maniske patienter. Erfaringerne fra pilotprojektet skal viderebringes og implementeres i det nye Almenpsykiatriske Hospital i Skejby, som på nuværende tidspunkt projekteres og planmæssigt står færdigt i 2019. Vi er i denne forbindelse bygherrerådgiver for Region Midtjylland for at sikre gode forhold for dagslys, kunstlys og lysstyring, under et ’Integreret belysningsdesign’. Pilotprojektet bestod af etablering af dynamisk døgnrytmelys i et sengeafsnit med 18 sengestuer, gange, ophold og personalerum. Tre af sengestuerne fik desuden monteret særligt ”sanseudstyr” indeholdende bl.a. en videoprojektor. Alle sengestuer har morgenvækning med film/lys. Disse tiltag med individuel styring til hvert rum skaber stemninger i sengestuen tilpasset den enkelte patient, som et supplement til øvrig behandling.