BÆREDYGTIGHED OG GRØNNE ENERGISCREENINGER I ALMENE BOLIGER

Kunde: Project Zero
Periode: 2017 (Ongoing)
Egne ydelser: Udvikling af bæredygtighedsstrategi, grønne screeninger og energiledelse, med stort fokus på beboerindragelse. Gennemgribende energirenovering for 6 almene boligselskaber i Sønderborg med udgangspunkt i FNs Verdensmål. Projektet er støttet af EU.
Vi er en af hovedpartnerne i det bevilligede EU HAPPI projekt, hvor projektkonsortiet består af 6 almene boligselskaber i Sønderborg, Project Zero og EUC Syd. Boligselskaberne repræsenterer samlet 6.200 lejere. Det overordnede mål med projektet “Social Housing Association’s Energy Efficiency Process Planning and Investments” (HAPPI) er at øge energirenoveringsfrekvensen inden for den sociale boligsektor ved hjælp af en eksemplarisk indsats, der bringer seks sociale boligforeninger i Sønderborg Kommune sammen. Projektet sætter fokus på det komplekse samspil af ikke-teknologiske barrierer (organisatorisk, juridisk, finansiel) gennem veldefineret proces- og kapacitetsopbygning. Den samlede investering i energieffektivitet vil omfatte 57 forskellige afdelinger i de seks forskellige boligorganisationers bygningsmasse med i alt 6.200 lejere i 3.440 boliger. Boligforeningerne i Sønderborg, der står for cirka 20 % af boligmassen i kommunen, har allerede reduceret deres CO2-aftryk med 44%, og HAPPI-projektet vil forventeligt sænke CO2-udslippet med yderligere 1.650 tons CO2. ## Grønne screeninger Vi har udarbejdet grønne energiscreeninger, der afdækker potentiale for energirenovering. Eksisterende energisparetiltag er defineret med afsæt i bygningens reelle energiforbrug. Der er lavet procedurer til bestemmelse af baselines, overvågningsprocedurer og ydeevne-indikatorer for bygningernes energiforbrug. Derudover blev der etableret automatisk datatilsyn, så der foreligger et dataunderstøttet grundlag til identifikation af optimeringsmulighederne. Projektet håndterer desuden formidling af resultater og kommunikation og kapacitetsopbygning blandt bygningsoperatører og beboere. DEM vurderer praksis for energiledelse i hver af boligsammenslutningerne, og udvikler en energistrategi som forpligter ledelsesteamets til løbende at forbedre energieffektiviteten i organisationen, overholde kravene, kommunikere med offentligheden, samt øge energibevidstheden og facilitere træning af relevante parter. Investeringen som er lanceret af HAPPI forventes at føre til energibesparelser på 11,7 GWh pr. år, hvor der samtidig genereres ca. 1,6 GWh pr. år af bæredygtig energi.