INTEGRATION AF FN’S VERDENSMÅL I NETHIRE

Kunde: NetHire – Gate21
Periode: 2018 - 2019
Egne ydelser: Identificering og rådgivning om anvendelse af FNs Verdensmål samt udvikling af grøn forretningsmodel
NetHire ApS udvikler software til bygge- og håndværksbranchen. Virksomheden arbejder med et digitalt system, der samler udlejningssystem, materialestyringssystem og materieldeling på én og samme platform. Via en app kan håndværkere bestille værktøj på byggepladser mv. uden at skulle forlade arbejdsområdet. App’en samler økonomistyring, forsikring, levering mv. i samme system, hvilket letter tidligere processer betragteligt og gør det nemmere for håndværkere at leje værktøjer frem for at eje alt værktøj selv. NetHire ApS arbejder målrettet med CSR og har fået rådgivning i, hvilke af de 17 Verdensmål virksomheden kan og bør arbejde videre med og hvordan arbejdet kan organiseres og formaliseres. Vi har rådgivet NetHire i, hvordan verdensmålene kan bidrage til at forankre, måle og markedsføre indsatsen for ressource- og energieffektiviseringer i deres værdikæde. Derefter har vi implementeret verdensmål i virksomhedens grønne forretningsstrategi, herunder identifikation af relevante CØ-processer, prioriteter og strategier for bæredygtighed. Derudover har vi identificeret deres prioriteringer og strategier indenfor CSR og bæredygtighed, relevante Verdensmål for virksomheden med tilhørende FN Targets med særligt fokus på deres indsatser for energi- og ressourceeffektiviseringer samt anvendelse af effektmålingsværktøjet Bæredygtig Bundlinje. Vi har leveret en rapport, der viser koblingen imellem SDG’er, targets og virksomhedens strategiske prioriteter og rådgivning i, hvordan NetHire kan synliggøre deres arbejde med Verdensmålene. Derudover har vi lavet en beskrivelse af en ny grøn forretningsmodel og opstillet en business case for realisering af den grønne forretningsmodel, herunder beregning af miljømæssige gevinster og afledte effekter.