PERFORMANCETEST AF 12 STØRRE EJENDOMME SIKRER STORE ENERGIBESPARELSER

Kunde: Bygningsstyrelsen
Periode: 2015 - 2017
Samarbejdspartner: Ltech A/S, Kærsgaard VVS ApS, Installationsgruppen A/S, HM Byg – Tømrer og Snedkerforretning A/S, Svedan Industri Køleanlæg A/S, Dansk Miljø Rådgivning A/S, Allan Ploug A/S, AB Clausen - Rågivende Ingeniører A/S
Areal: 143.000 m2
Antal ejendomme: 12
Type bygninger: Kontorer, depoter, undervisning og udstilling
Egne ydelser: Totalrådgivende entreprenør herunder projekt- og byggeledelse samt teknisk totalrådgivning inden for commissioning og performancetest.
Bygningsstyrelsen har gennemført energibesparende investeringer, der reducerer energiforbruget med mindst 15 % i de berørte ejendomme. Den primære anvendelse af lokationerne omfatter kontorer, undervisning og udstilling og flere af bygningerne er enten fredede og/eller bevaringsværdige. Udenrigsministeriet og Københavns Byret er en af de fredede bygninger i projektet. I projektet er Bygningsstyrelsens udviklede performancetest ved energieffektivisering af installationer i renoveringssager blevet testet. Testen stiller en række krav til energieffektiviteten og det opleverede indeklima. Den er desuden baseret på en analyse af parameterdata fra de forskellige tekniske anlæg, hvor commissioning har været en naturlig del af processen. Den gennemførte commissioning-proces har sikret funktionaliteten af de energibesparende teknologier til blandt andet opvarmning af vand og regulering af indeklimaet i bygninger. Projektet har været det første renoveringsprojekt, hvor performancetestmodellen (også kaldet funktionsafprøvning) har været prøvet af. Den samlede opgave omfatter renovering af 12 lokaliteter med en samlet bygningsmasse på i alt ca. 143.000 m². Der er foretaget energibesparelses- og vedligeholdelsestiltag inden for bl.a. CTS, varmtvandsinstallationer, varme- og ventilationsanlæg, varmedistribution mellem bygninger og i terræn, belysning, el-produktion (solceller), køleanlæg og klimaskærmsforbedringer. I projektet er både Udenrigsministeriet og Københavns Byret blevet renoveret, der begge er fredede ejendomme. Ejendommene udgør i alt ca. 45.000 m² – altså ca. 1/3 af den samlede bygningsmasse i projektet. Vi har under projekteringen og udførelsen haft en løbende myndighedsdialog for at sikre en succesfuld tilblivelse af alle projekter – herunder også korrekt håndtering af miljøskadelige stoffer.