HELHEDSORIENTERET ENERGIRENOVERING OG INDEKLIMAOPTIMERING AF TEKNISKE ANLÆG

Kunde: Egedal Kommune
Periode: 2016 - 2017
Areal: 178.000
Antal ejendomme: 80
Type bygninger: Børnehuse, fritidsklubber, skoler, dagplejer, vuggestuer, idrætsfaciliteter og klubhuse
Egedal Kommune har igangsat programmet ”Parat til fremtiden”, der skal sikre kommunen fortsat økonomisk råderum gennem planlagte effektiviseringer over de kommende år. Samtidig skal effektiviseringer danne et solidt fundament, så kommunen også i fremtiden fremstår som et attraktivt sted at bosætte sig, med en sund kommunal økonomi. Ét af initiativerne i programmet er energirenoveringsprojektet ”Energirenovering af tekniske anlæg”, hvor 80 ejendomme inden for kategorierne børnehuse, fritidsklubber, skoler, dagplejer, vuggestuer, idrætsfaciliteter og klubhuse er ved at blive energirenoveret ud fra fastsatte, identificerede løsningsforslag til energi- og indeklimaforbedringer. Projektet løber til 2020, hvor vi vil projektere og udbyde energirenoveringerne i hovedentreprise med baggrund i screeningsrapporter fra projektets foranalyse (udført i 2015-2016, se reference nedenfor). Derudover håndterer vi byggeledelsen, fagtilsyn og idriftsætter de tekniske anlæg for at sikre et energieffektivt og indeklimaoptimeret samlet teknisk system på den enkelte ejendom. Målet med projektet er en samlet energibesparelse på 5,0 mio. kr. årligt, hvilket vil svare til henholdsvis en besparelse på 15 % af varmeforbruget og 22 % af elforbruget. Udover energibesparelser vil indeklimaforbedrende tiltag blive koordineret i projektet af hensyn til at fremtidssikre kommunens bygningsmasse.