ESNAP – DATABASEREDE ENERGISCREENINGER

Kunde: Energistyrelsen
Periode: 2017 (Ongoing)
Samarbejdspartner: Aarhus Universitet, DTU og ReMoni ApS
Egne ydelser: Ingeniørkapacitet samt ansvarlig for arbejdspakke om brugerviden, demonstration og tilpasning
Energistyrelsen i Danmark administrerer en pulje, der skal fremme udvikling og etablering af energieffektive og intelligente bygninger. Puljen er en del af en politisk aftale fra 2015. Ét af de projekter, som er blevet tildelt støtte er eSnap, der er blevet til i et innovativt partnerskab mellem private og offentlige virksomheder. Projektet udvikler en nyskabende datadrevet løsning til at forbedre kvaliteten af energiscreeninger, herunder forbrug og optimeringsmuligheder og den efterfølgende energieffektive drift af bygninger. Det gøres ved at kombinere nye teknologiske muligheder, som IoT-sensorer med kunstig intelligens. Den kunstige intelligens bygger på, at energiforbruget simuleres i bygninger i kombination med viden om bygningsfysik samt modeller på de enkelte installationer. Energiscreeningen gøres databaseret og modeldreven, og bliver derved baseret på faktiske målinger/registreringer foretaget på en omkostningseffektiv måde, der vurderes til at kunne halvere prisen for en energiscreening. Samtidig sikres den energieffektive drift af bygningen ved, at der i forbindelse med energiscreeningen placeres sensorer strategisk i bygningen. Ved at kombinere sensorernes data med kunstig intelligens, fanges de løbende afvigelser i bygningens energiforbrug. Den databaserede energiscreening forbedrer driftsherrens grundlag for at gennemføre og følge op på de mulige energibesparelser, som eSnap har identificeret gennem detaljeret dataopsamling fra de enkelte bygningsdele og installationer. Projektet rummer desuden store muligheder for at fremme Danmarks førerstilling indenfor energieffektive investeringer. I Asien hvor bygninger bruger op til 10 gange mere energi end danske bygninger er potentialet for energieffektivitet meget stort. Ofte er disse bygninger dog stort set uden bimåling og indeholder ofte kun en hovedmåler for måske 20-40.000 m2, og det gør optimering af energieffektive investeringer vanskelig. Det forventes derfor også, at løsningen kan eksporteres og skabe grønne løsninger i udviklingslande.