BOLIGRENOVERING PÅ 1. KLASSE – INTERNATIONALT UDVIKLINGSPROJEKT FOR IEA

Kunde: Energistyrelsen
Periode: 2007 - 2016
Egne ydelser: Udvikling af energikoncept, indeklimastudier, kuldebroanalyser, rentabilitetsberegninger samt implementering af projektets resultater i konkrete demonstrationsprojekter
Formålet med projektet har været at udvikle, demonstrere og dokumentere nye renoveringskoncepter for etageboligejendomme, som giver en reduktion af energiforbruget ned til LavEnergiKlasse 1 niveau jf. BR08. Vi har været ansvarlig for udvikling af energirenoveringskoncepterne. I den forbindelse har vi udført energiberegninger, kuldebroanalyser, indeklimastudier samt rentabilitetsvurderinger af de enkelte koncepter samt været ansvarlig for implementering af udvalgte energirenoveringskoncepter i konkrete demonstrationsprojekter. Konceptet består af en integreret løsning baseret på et fleksibelt facadesystem, behovsstyret ventilation m. varmegenvinding og integration af vedvarende energi. Konceptet giver, i modsætning til typiske kombinationer af enkelt-tiltag, en markant reduktion af det samlede energiforbrug til el og varme. Herudover har konceptet en høj arkitektonisk fleksibilitet ift. den enkelte ejendom og eliminerer de byggetekniske risici i traditionelle løsninger (opfugtning, kuldebroer, risiko for utilstrækkelig ventilation mv.). Med vores deltagelse i et internationalt forsknings- og udviklingsprojekt vedr. energirenovering af eksisterende etageboligbyggeri (IEA SHC Task 37 ”Advanced Housing Renovation with Solar and Conservation”) er dele af dette projekts resultater omsat til danske forhold og implementeret i 2 energirenoveringskoncepter og demonstrationsprojekter: - Boligselskabet Rosenvængets ejendom på Heimdalsvej 51 – 81 i Frederikssund. - Andelsboligforeningen Lyshøjgård på Bredahlsvej 14 i Valby.