SMART ENERGY CITY

Kunde: EU (Horizon2020)
Periode: 2016 (Ongoing)
Areal: 165.000 m2
Antal ejendomme: 2.500
Byer spiller en vigtig rolle i kampen mod klimaforandringer. Energibehovet og CO2-emissioner er især høje i bebyggede områder. På samme tid tillader de bebyggede områder flere alternativer for energieffektivt boligbyggeri, miljøvenlig transport og serviceydelser. SmartEnCitys vision er at skabe Smart Zero Carbon byer, der er mere bæredygtige og samtidig forbedrer beboernes livskvalitet, skaber jobs og velstand samt tilbyder lige muligheder for vækst. SmartEnCity (et projekt under EUs Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram) har til formål at udvikle en systematisk tilgang til at transformere europæiske byer til bæredygtige, smarte og ressource-effektive bymiljøer i Europa. I projektet udvikles strategier, der kan blive kopieret i hele Europa for at reducere energiforbruget og maksimere forsyningen med vedvarende energi. Aktiviteterne indeholder renoveringer af bygninger, integration af infrastrukturer, udvikling af bæredygtig mobilitet og intelligent brug af informations- og kommunikationsteknologier. SmartEnCity-konceptet vil blive defineret, planlagt og implementeret i tre fyrtårnsprojekter i Vitoria-Gasteiz (Spanien), Tartu (Estland) og Sønderborg. Processen vil blive gentaget i to andre følgebyer Lecce (Italien) og Asenovgrad (Bulagrien). Projektet opfordrer desuden til et SmartEnCity-netværk for andre byer, der måtte være interesserede i samme fremgangsmåde for bæredygtige renoveringer. I projektet deltager 35 partnere fra seks europæiske lande, der alle arbejder henimod at gøre Smart Zero Carbon byer en realitet i Europa. Læs mere på projektets hjemmeside: https://smartencity.eu/