KALVEBOD FÆLLED SKOLE ER ET BÆREDYGTIGHEDSFYRTÅRN

Projekt navn: Kalvebod Fælled Skole i Ørestaden
Kunde: Københavns Kommune
Periode: 2014 - 2018
Samarbejdspartner: Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Jørgen Nielsen Rådgivende Ing. og BOGL m.fl.
Areal: 12.000 m2
Egne ydelser: Udvikling af energikoncept samt projektering og tilsyn af tekniske installationer
I foråret 2018 blev Børne- og Ungdomsforvaltningens (BUF) nye tre-sporede skole med KKFO og klub overdraget til Københavns Kommune. Skolen har en profil, der er orienteret mod idræt og bevægelse og derfor er skolens gymnastiksale opgraderet til en idrætshal. Kalvebod Fælled Skole har plads til 750 elever og indeholder også 336 KKFO/fritidspladser, 168 klubpladser og en idrætshal. Vi har varetaget energirådgivning, bæredygtighed og indeklima samt tekniske installationer inden for VVS, ventilation, el, CTS og kloak samt fagtilsyn under byggeriets opførelse. Kalvebod Fælled Skole er den første skole, som Københavns Kommune har bygget efter vedtagelsen af den nye skolereform i 2014. Skolens profil med idræt og bevægelse, som er et generelt tema i den nye folkeskolereform, skaber sammen med de fysiske rammer en naturlig atmosfære, hvori idræt, motion og bevægelse fremmes. Kalvebod Fælled Skole er således en profilskole orienteret mod idræt og bevægelse, og der knytter sig til dette mål et ambitiøst program for sammenhæng mellem bygningens indretning og disponeringen af udearealerne. Skolen og idrætshallen er anlagt på en grund i Arenakvarteret i Ørestad Syd og lokalplanens intention er at udbygge området til et ”moderne, tæt og integreret byområde med bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet”. Overordnet set skaber fokus på bæredygtighed de grundlæggende designparametre for projektet, og bæredygtighed har haft en særlig opmærksomhed igennem alle faserne, såvel i arbejdet med byrum, geometri, det fysiske udtryk, installationer, drift, ressourceforbrug og totaløkonomi m.m. På energisiden fremstår byggeriet som et bæredygtighedsfyrtårn og det opfylder kravene til Lavenergiklasse 2015.